บริการล้างเครื่องปรับอากาศโรงงาน และสำนักงาน

ให้บริการโดยช่างมืออาชีพ ที่มีความชำนาญ และมีการตรวจสอบประวัติจากบริษัท เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจมั่นใจในความปลอดภัยของอาคารสำนักงาน และโรงงานของท่าน

รูปแบบเครื่องปรับอากาศที่ให้บริการ 

 • Wall Type ติดผนัง
 • Ceiling Type / Split Type แขวนใต้ฝ้า / ตั้งพื้น
 • Cassette Type ผังฝ้า 4 ทิศทาง

หรือประเภทอื่นๆ

จองบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บิ้วออล จำกัด มีบริการทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

- บริการต่อเติม และ รีโนเวท ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ให้กับลุกค้าบุคคลให้บริการโดยช่างมืออาชีพจากบริษัท และยังมีบริการทางด้านการเงินรองรับ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการต่อเติมที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน

- บริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน และ โรงงาน ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจให้บริการโดยช่างมืออาชีพ ที่มีความชำนาญ และมีการตรวจสอบประวัติจากบริษัท เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจมั่นใจในความปลอดภัยของอาคารสำนักงาน และโรงงานของท่าน และยังมีทีมช่างเข้าประเมินหน้างานก่อนให้บริการจริง เพื่อรูปแบบของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเสนอราคาที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

สำหรับขั้นตอนการให้บริการ - บริการต่อเติม และ รีโนเวท ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ให้กับลุกค้าบุคคล
 1. ติดต่อแจ้งความต้องการ ที่ Line official @Buildall หรือ โทร 083-268-8884
 2. ฝ่ายขายแจ้งราคาเบื้องต้น และ เข้าประเมินหน้างานพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญ
 3. ฝ่ายขายสรุปราคาออกใบเสนอราคา 
 4. เซนต์สัญญาการทำงาน 
 5. ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงาน
 6. ตรวจงานและเซนต์รับประกันผลงาน
- บริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน และ โรงงาน ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
 1. ติดต่อแจ้งความต้องการ ที่ Line official @Buildall หรือ โทร 083-268-8884
 2. ฝ่ายขายเข้าประเมินหน้างานพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญ 
 3. เสนอราคา
 4. เซนต์สัญญาการทำงาน 
 5. ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงาน

สำหรับพื้นที่การให้บริการ

- บริการต่อเติม และ รีโนเวท ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ให้กับลุกค้าบุคคล บริการครอบคลุมเฉพาะในเขต กรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น หากท่านอยู่นอกพื้นที่ให้บริการจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติมได้ ที่ Line official @Buildall หรือ โทร 083-268-8884

- บริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน และ โรงงาน ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ บริการครอบคลุมเฉพาะในเขต กรุงเทพ ปริมณฑล และ จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ (รัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตร)  อาทิเช่น กาญจนบุรี, ปราจีนบุรี หากท่านอยู่นอกพื้นที่ให้บริการจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติมได้ ที่ Line official @Buildall หรือ โทร 083-268-8884

สำหรับเงื่อนไขการให้บริการ

- บริการต่อเติม และ รีโนเวท ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ให้กับลุกค้าบุคคล บริษัทฯจะเริ่มเข้าทำงานเมื่อการเซนต์สัญญาว่าจ้างเกิดขึ้นเท่านั้น* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น และรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทรายล่วงหน้า*

- บริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน และ โรงงาน ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ บริษัทฯจะเริ่มเข้าทำงานเมื่อการเซนต์สัญญาว่าจ้างเกิดขึ้นเท่านั้น* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น และรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทรายล่วงหน้า*

บริษัทฯมีการรับประกันผลงานนานสูงสุด 1 ปี* (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสัญญาของหนังสือรับประกัน) การรับประกันจะเริ่มเมื่อ ลูกค้าได้ลงนามในเอกสารส่งมอบงานเรียบร้อยและได้รับเงินงวดสุดท้ายตามสัญญา 
บริษัทฯ มีสินเชื่อเพื่อการต่อเติมที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าบริษัทฯ ให้บริการ โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท* และ ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 36 เดือน* โดยผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการต่อเติมที่อยู่อาศัยจะต้องเตรียมเอกสาร ด้านล่างให้กับฝ่ายของของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอสินเชื่อต่อไป 1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง และคู่สมรส (ถ้ามี) 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 3. หนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน 1 เดือน / Slip เงินเดือนล่าสุด 4. แผนที่ตั้งบ้านหรือกิจการของตนเอง 5. STATEMENT ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

จองบริการ